Contributie berekening

Voor de exploitanten in de horeca geldt de volgende contributiesystematiek.

Elk lid betaalt een variabel bedrag conform bijgevoegde staffel

Daarboven op betaalt elk lid per uitstaande* kansspelautomaat een vast bedrag. Dit bedrag is 14,52 euro.

*Met uitstaan wordt bedoeld opgesteld in horecagelegenheden.

Voor de exploitanten van amusementscentra geldt een vast en gelijk bedrag van 3.050 euro per lidmaatschap en een bedrag van 14 euro per spelersplaats.

Peildatum is 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de contributie wordt geheven. Ten bewijze hiervan dient een kopie van de opgave aan de Kansspelautoriteit te worden overlegd.